Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Porąbka  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Porąbka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Porąbka.

Mapa Geoportal Porąbka
Mapa z granicą gminy Porąbka

Dane urzędu

Urząd Gminy Porąbkaul. Krakowska 3Porąbka, 43-353

Tel: 33 8272810

Fax: 33 8272800

Elektroniczna skrzynka podawcza: /Porabka/skrytka, /Porabka/SkrytkaESP

E-mail: ors@porabka.pl

Powiat: bielski

Województwo: śląskie

Numer TERYT gminy Porąbka: 2402082

Witryna: www.porabka.pl

Władze lokalne: Wójt Paweł ZEMANEKors@porabka.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Porąbki

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Porąbka to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Porąbka na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Porąbki, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Porąbki, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Porąbki

Gmina Porąbka w liczbach

Powierzchnia gminy Porąbka*

65 km2

2020 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Porąbka*

15 581 mieszkańców

498 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Porąbka*

242 mieszkańców na km2

373 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Porąbka

Geoportal Porąbka prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Porąbka, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Porąbka.

Dostęp do danych Geoportalu Porąbka

Jak powstał Geoportal gminy Porąbka?

Geoportal Porąbka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Porąbka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Porąbka.

Geoportal Porąbka umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Porąbka oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Porąbka, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Porąbka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Porąbka?

Informacje na Geoportalu Porąbka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Porąbka?

Korzyści z Geoportalu Porąbka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Porąbka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Porąbka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Porąbka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Porąbce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Porąbki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Porąbka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Porąbka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Porąbka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Porąbki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Porąbki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Porąbka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Porąbka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Porąbce.

  Geoportal gminy Porąbka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Porąbka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Porąbce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Porąbka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Porąbce.

  W Geoportalu Porąbka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Porąbka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Porąbce. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Porąbka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Porąbka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Porąbka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Porąbka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Porąbka. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Porąbka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Porąbka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Porąbka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Porąbce. W Geoportalu gminy Porąbka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Porąbce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Porąbka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Porąbka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Porąbka.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Porąbka, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Porąbka. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Porąbka.

 • Zabytki w gminie Porąbka

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Porąbka. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Porąbka oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Porąbka.

 • Informacje o wyborach w gminie Porąbka

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Porąbka. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Porąbka i wiele istotnych informacji.

Geoportal Porąbka dla mieszkańców

Geoportal Porąbka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Porąbka. Na mapie Porąbki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Porąbka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Porąbka. Korzystając z map Geoportalu gminy Porąbka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Porąbka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Porąbka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Porąbka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować