Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Porąbka w liczbach

Geoportal Porąbka

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Porąbka

Porąbka, gmina w województwie śląskim, powiat bielski.

Powierzchnia gminy Porąbka wynosi 65 km2, zajmuje 2020 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Porąbka zamieszkuje 15 581 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 498 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Porąbka wynosi 242, jest 373 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Porąbka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Porąbka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Porąbka.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Porąbka: 652020
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Porąbka: 0,92443
Lesistość w % w gminie Porąbka: 45,0373
Ludność na 1 km2 w gminie Porąbka: 242373
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Porąbka: -3,11052
Liczba ludności ogółem w gminie Porąbka: 15 581498
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Porąbka: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Porąbka: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Porąbka: 7,55-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Porąbka: 79,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Porąbka: 92946
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Porąbka: 4,3967
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Porąbka: 87,3-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Porąbka: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Porąbka: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Porąbka: 877,9772
Przedszkola bez specjalnych w gminie Porąbka: 6404
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Porąbka: 278,52204
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Porąbka: 97,7561
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Porąbka: 2,01352
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Porąbka: 1921843
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Porąbka: 3 830-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Porąbka: 4 642-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Porąbka: 6 574-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Porąbka: 76,52030
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Porąbka: 25,21776
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Porąbka: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Porąbka: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Porąbka: 76,51743
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Porąbka: 25,21239

Źródłem danych statystycznych dla gminy Porąbka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Porąbka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Porąbka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.