Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Porąbka - sprawdź miejscowy plan gminy Porąbka

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Porąbka? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Porąbka.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Porąbka.

MPZP Porąbka
Mapa MPZP gminy Porąbka

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Porąbce.

MPZP Porąbka

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Porąbka i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Porąbka prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Porąbki. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Porąbka.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Porąbka i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Porąbka obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Porąbka z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Porąbki

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Porąbki

0

8 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Porąbka, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Porąbka, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

6441 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Porąbki.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Porąbka z podziałem na lata

Rejestr MPZP Porąbka

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Porąbka. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, KobierniceXLI/379/201428-8-2014
Uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, BujakówXXV/238/201327-2-2013
Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy ulicy BielskiejIX/76/201128-9-2011
Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Podlesie w sołectwie Bujaków, Łupkowej, Żywieckiej i Mokrej w sołectwie Kobiernice oraz Beskidzkiej, Kasztanowej, Bosmańskiej i Krakowskiej w sołectwie PorąbkaIX/77/201128-9-2011
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr IF/III/0911/9/11 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2011 r.IF/III/0911/9/116-7-2011
Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Mała Puszcza w sołectwie PorąbkaVII/46/201130-5-2011

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Porąbce?

Za prowadzenie rejestru MPZP Porąbka odpowiada wójt/burmistrz gminy Porąbka. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Porąbka nie obowiązuje, to urząd gminy Porąbka wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Porąbce została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Porąbka z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Porąbka na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Porąbki. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Porąbka!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Porąbka